ఆంటీలు కుర్రాళ్ళనే ఎందుకు ఇష్టపడతారో తెలుసా?

చాలా మంది మగవాళ్ళు పెళ్ళయిన కొత్తలో తమ దాంపత్య జీవితంలో చేసే పిర్యాదు ఒక్కటే. నా భార్య నాతో పూర్తిగా సహకరించడం లేదు అని. నేను చెప్పినట్లు చేయదు అని. నిజమే. ఈ సమస్య ఒక్క భారత దేశంలోనే కాదు. ప్రపంచంలో అన్ని దేశాలల్లో ఉంది. మనదేశంలో మరి ఎక్కువగా ఉంది. ఇది శోభనం రాత్రి నుంచి మొదలవుతుంది. ”శోభనం రాత్రి లైటు ఆర్పేసింది. నేను చెప్పినట్లు చేయలేదు. నాతో అస్సలు కోఆపరేట్ చేయలేదు. ఇద్దరు పిల్లలు పుట్టినా ఇప్పటికి నేను చెప్పినట్లు చేయదు” అని భర్తలు చెపుతారు. ఈ విషయంలో విడాకులు తీసుకున్న దంపతులు కూడా ఉన్నారు.

Advertisement

దీనికి కారణం 13 ఏళ్ల వయసు నుంచి 32 ఏళ్ల వరకు ఆడవాళ్ళు అందానికే ఎక్కువ విలువనిస్తారు. తమ ఎత్తులు మెత్తబడతాయి అనుకుని భయపడతారు. పెళ్ళికి ముందు కడుపు వస్తుంది అని జడుసుకుంటారు. చాలామందికి కండోమ్ ఇష్టముండదు. పెళ్లి తరువాత కూడా కొందరు సంప్రదాయవాదులు కావాలని శోభనం రాత్రి రేచ్చిపోరు. అలా రెచ్చిపోతే పెళ్ళికి ముందు అనుభవం ఉన్నది అని భర్త అపార్థం చేసుకుంటాడు అని బిడియం. పైగా ఆడవాళ్ళకు సెక్స్ అనేది ఒక దిన చర్య అనే భావనలో ఉంటారు. కాబట్టి ఫార్మాలిటిగా సుఖపడతారు. భర్తను ఫార్మాలిటిగా సుఖపెడతారు. ఆ తర్వాత పిల్లలలు పుట్టగానే సెక్స్ మీద ఆసక్తి చూపారు.

Advertisement

మరో వర్గం భర్తలు ఉంటారు. పిల్లలు ఏడో తరగతి చదువుతున్నారు కాబట్టి ఆమె సెక్స్ లో ఆసక్తి చూపదు అని వాపోతుంటారు. అప్పటికే ఆ భార్య వయసు 39 నుంచి 55 ఏళ్ళు ఉంటాయి. ఆమెకు ఇంకా ఋతుస్రావం ఆగిపోని దశ. ”నా భార్యకు దాంపత్యంలో అస్సలు ఆస్తక్తి చూపాడు. ఎంత సేపు పిల్లలు, సంసారం గొడవే తప్పా మొగుడిని సుపెట్టాలనే ద్యాస అస్సలు లేదు. అందుకే నేను మరో సెటప్ ని పెట్టుకున్ను” అంటారు.

39 నుంచి 55 ఏళ్ళు దశలో స్త్రీ లో ప్రకృతి పరంగా సెక్స్ పట్ల ఆసక్తి చాలా వరకు తగ్గుతుంది. ఇక పిల్లలకు పెళ్ళిళ్ళు చేసిన భర్తల బాధ వర్ణనాతీతం. ”నా భార్య నన్ను అస్సలు దగ్గరికి రానివ్వడం లేదు. ఒంటిమీద చేయివేస్తే చిరాకు పడుతోంది” అంటారు. దాంపత్యానికి దాదాపు దూరంగా ఉంటారు.

ఇది ఆడవాళ్లకు 55 నుంచి 65 ఏళ్ల దశ. ఋతుస్రావం ఆగిపోతుంది. నీరు ఊరని బావిలా యోని ఆరిపోతుంది. సెక్స్ కి సహకరించడు. అందుకే మంచం ఎక్కారు.

వీళ్ళకు భర్తల మీద ప్రేమలేక కాదు. పిడికెడు గుండెలో గంపెడు ప్రేమ ఉంటుంది. కానీ దాంపత్యం విషయంలో మాత్రం చాలా కటువుగా ఉంటారు ఆడవాళ్ళు. ప్రేమ వేరు, సెక్స్ వేరు. ప్రేమించే భర్తను ఎందుకు సుఖపెట్టారు? మరి ఎందుకీ గొడవలు?

ప్రకృతి పరంగా చూస్తే స్త్రీ బహిస్టు అయ్యిన నాటినుంచి నుంచి ఆ బహిస్టు ఆగిపోయే వరకు సెక్స్ కి ఫిట్ నేసె కలిగి ఉంటుంది. కానీ స్త్రీ సెక్స్ ని ఎంజాయ్ చేసేది మాత్రం కేవలం ౩2 నుంచి 38 ఏళ్ల వయసులోనే. స్త్రీ తన జీవితకాలంలో ఏ దశలో నైనా సెక్స్ లేకుండా తట్టుకోగలదు. కానీ ౩2 నుంచి 38 మాత్రం తట్టుకోలేదు. దీనిని ‘లేత ఆంటి’ దశ అంటారు.

అందుకే చాలా మంది కుర్రాళ్ళు ఈ ‘లేత ఆంటి’ దశ వాళ్ళనే ఇష్టపడతారు. దీనికి ప్రధాన కారణం ఆమె సెక్స్ లో ఎలాంటి కండిషన్ లు పెట్టరు. చెప్పినట్లు చేస్తారు. చెప్పినట్లు వింటారు. గంటల తరబడి దేనికైనా సిద్ధపడుతుంది. తమ ఎద అందాలు మెత్తబడతాయి అని భయపడదు. కడుపు వస్తుంది అనే దిగులు ఉండదు.

ఆ మాటకొస్తే మగవాడి కంటే ఆడవాళ్లే ఎక్కువగా రెచ్చిపోతారు. మగాడిని రెచ్చగొడతారు. అందుకే ఆంటిలు కూడా 40 ఏళ్ల మగాళ్ళ కంటే టీనేజ్ కుర్రలనే ఇష్టపడతారు. కుర్రాడిలో ఉండే బలం 40 ఏళ్ల మగాడిలో ఉండదు అని వాళ్ళ నమ్మకం. అందుకే ఆడవాళ్ళు ౩2 నుంచి 38 అక్రమ సంబంధాలు పెట్టుకుంటారు. ఈ వయసులోనే వాళ్ళు సెక్స్ అంటే ఏమిటో ఎంజాయ్ చేస్తారు. మగవాడు టీనేజ్లో ఎక్కువగా ఎంజాయ్ చేస్తాడు. కానీ తినేజీ అమ్మాయిలు పూర్తిగా సహకరించరు. చాలా రూల్స్ పెడతారు. అమ్మాయిలు ముఖ్యంగా బాహ్య రతికే ఇష్టపడతారు. కానీ లేత ఆంటిలు రెండింటికి ఇష్టపడతారు. అందుకే అంటి లే ఎక్కువగా విడాకులు తీసుకుంటారు.

Advertisement